APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Categorii » Legislatie » Noutati fiscale in 2012
A+ R A-
Duminică, 01 Ianuarie 2012 20:40

Noutati fiscale in 2012

Voteaza
(0 voturi)
Cum ne-am obisnuit deja, la fiecare sfarsit de an se produc modificari legislative importante. Sfarsitul anului 2011 a adus mai multe modificari, atat in ceea ce priveste Codul Fiscal, cat si privitor la salariul minim brut pe tara. Vom prezenta in cele ce urmeaza cele mai importante noutati.
1. Potrivit HG nr. 1.225 din 2011 publicat in MO nr. 922 din 27 decembrie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2012 s-a stabilit la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.
2. In MO nr. 927 din 28 decembrie 2011 s-a publicat OPANAF nr. 3596 din 19 decembrie 2011, care prevede ca formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” aferent lunii ianuarie 2012 se va depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial) si numai daca in aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.
3. OUG nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Codului Fiscal, publicata in MO nr. 938 din 30 decembrie 2011 a adus cateva noutati si clarificari :
- la Art. 7 - Definitii ale termenilor comuni, alin. (1) se introduce un nou punct privitor la impozitul pe profit amanat. Acesta este definit ca impozitul platibil/recuperabil in perioadele viitoare in legatura cu diferentele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoarea fiscala a acestora.
Tot la Art. 7 alin. (1) se introduce dupa punctul 33 un nou punct, 34, care se refera la completarea regulilor de determinare a valorii fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ( IFRS ).
- se clarifica prevederile referitoare la contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate. Contribuabilii declarati inactivi vor fi supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor dar nu vor beneficia de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva.
- incepand cu 01 ianuarie 2012, se permite deducerea unui procent de 50% din cheltuielile cu combustibilii folositi de autoturismele destinate exclusiv transportului de persoane aflate in proprietatea sau folosinta contribuabilului, pentru deplasari in interesul activitatii acestuia. Acest lucru este valabil si la stabilirea venitului anual net din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla. Deducerea este permisa si in ceea ce priveste deductibilitatea TVA.
- incepand din anul 2012 Ministerul Finantelor Publice va elabora nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit si care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Codul CAEN.
- contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care nu aveau obligatia organizarii si conduceri contabilitatii in partida simpla, din acest an vor avea obligatia sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, numai partea referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile in vigoare.
- se introduce o noua prevedere pentru contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si anume cei care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.
- se definesc ca venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare an scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Determinarea venitului net se va realiza in sistem real potrivit regulilor prevazute in categoria venituri din activitati independente.
- se introduce o noua categorie de venit impozabil si anume venitul obtinut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Venitul brut se va stabili pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.
- se precizeaza mai exact exigibilitatea TVA la data incasarii avansului. Deasemenea si avansurile incasate pentru activitati de import sunt supuse TVA la data incasarii.
- in cazul modernizarii/lucrarilor/transformarilor asupra unei cladiri vechi, daca procentul modernizarii/lucrarilor depaseste 50% din valoarea de piata, aceasta se va considera o cladire noua si implicit va intra in sfera TVA. Valoarea va trebui justificata printr-un raport de evaluare.
- la inregistrarea unei societati comerciale in Registrul Operatorilor Intracomunitari se va solicita cazierul numai pentru asociatii ce detin mai mult de 5% din capitalul social.
- se extinde masura de simplificare a TVA (taxare inversa) la mai multe categorii de deseuri, in afara de cele existente, si anume pentru: rebuturi feroase si neferoase, zgura, cenusa, reziduri industriale, inclusiv la bunurile rezultate in urma unor operatii de curatare, taiere, presare, turnare in lingouri a acestor deseuri.
- ANAF va organiza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Registrele vor fi publice si se vor afisa pe site-ul ANAF.
- pentru anul 2012 nivelul accizei pentru motorina va creste la 374,00 euro/tona.
- contributiile sociale platite de persoanele fizice in mod individual aflate in administrarea Casei de Sanatate sau Casei de Pensii vor fi in competenta de administrare a sumelor pana la 30.06.2012, urmand ca dupa aceasta data administrarea sa se faca de catre ANAF.
Modificat Sâmbătă, 21 Aprilie 2012 22:31
APEC

Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania este formata din economisti si contabili, ambitiosi si bine pregatiti profesional.

Ne gasiti aici pentru ca dorim ca Romania sa aiba un mediu economic, fiscal si de afaceri corect si predictibil.

Website: www.apec-romania.ro Email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Comenteaza


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required