APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Categorii » Legislatie » I. Codul de Procedura fiscala s-a modificat prin OG 29/2011
A+ R A-
Marţi, 13 Septembrie 2011 12:00

I. Codul de Procedura fiscala s-a modificat prin OG 29/2011

Voteaza
(0 voturi)
OG nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 626, din 2 septembrie 2011.
Va prezentam in continuare principalele modificari aduse Codului de Procedura Fiscala :
- introducerea unei noi prevederi in ceea ce priveste sfera de aplicare a codului si anume ca acesta nu se aplica pentru administrarea creantelor datorate
bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu exceptia redeventelor miniere si a redeventelor petroliere
- modificarea prevederilor privind secretul fiscal prin completarea Art. 11 cu doua noi alineate care prevad ca este permisa transmiterea informatiilor de natura celor prevazute la alin. (1), inclusiv pentru perioada in care a avut calitatea de contribuabil contribuabilului insusi si succesorilor acestuia
- introducerea unui nou articol privind schimbarea competentei in cazul in care se schimba domiciliul fiscal. Potrivit OG nr. 29/2011, competenta teritoriala trece la noul organ fiscal de la data schimbarii domiciliului fiscal, prevederile aplicandu-se in mod corespunzator si contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, in cazul in care se modifica aceasta calitate
- introducerea unei noi prevederi privind comunicarea actului administrativ fiscal si anume ca daca acesta nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic
- se modifica Art. 48 privind indreptarea erorilor materiale prin detalierea procedurilor urmate de organul fiscal
- introducerea precizarii ca organul fiscal poate solicita numai in scris prezenta contribuabilului la sediul sau pentru a da informatii despre situatia sa fiscala
- se modifica Art. 67 "Stabilirea prin estimare a bazei de impunere" in sensul clarificarii situatiilor in care organul fiscal poate stabili baza de impunere si obligatia fiscala de plata aferenta, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere
- modificarea termenului de eliberare a certificatului de inregistrare fiscala de la 15 la 10 zile de la data depunerii declaratiei de inregistrare fiscala potrivit art. 72 alin. (3) sau, dupa caz, a cererii potrivit art. 72 alin. (9)
- se modifica Art. 102 "Comunicarea avizului de inspectie fiscala" prin precizarea mai clara a conditiilor in care se emite acest aviz
- se modifica prevederile privind inspectia fiscala in sensul ca data incheierii inspectiei fiscale este data programata pentru discutia finala cu contribuabilul sau data notificarii de catre contribuabil ca renunta la acest drept
- modificarea prevederilor privind certificatul de atestare fiscala in sensul ca organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006

Modificat Sâmbătă, 21 Aprilie 2012 22:33
APEC

Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania este formata din economisti si contabili, ambitiosi si bine pregatiti profesional.

Ne gasiti aici pentru ca dorim ca Romania sa aiba un mediu economic, fiscal si de afaceri corect si predictibil.

Website: www.apec-romania.ro Email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Comenteaza


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required