APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Informatii despre: noutati legislative 2012
A+ R A-
1. Decretul nr. 311/2012 al Presedintelui Romaniei pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii - MO nr. 182/21.03.2012.
1. HG nr. 219/2012 privind modificarea art. 93 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
1.Decizia nr.23/2012 a Autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu carcter personal privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal - MO nr.216/02.04.2012.
1. Hotararea nr.6/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat - MO nr. 240/10.04.2012.
1. OMFP nr. 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice - MO nr. 264/23.04.2012.
2. OUG nr. 13/2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private
1. Legea nr. 108/1999 republicata(2) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii - MO nr. 290/03.05.2012.
2. Hotararea nr. 12/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - MO nr. 294/04.05.2012.
1. HG nr. 352/2012 pentru aprobarea Programului "Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat" -MO nr. 301/07.05.2012.
1. Hotarare nr. 15 / 04.05.2012 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 18.05.2012.
Intrare in vigoare: 18.05.2012
1. Decizie nr. 291/24.05.2012 privind infiintarea Comitetului interministerial pe probleme sociale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 24.05.2012. Intrare in vigoare: 24.05.2012
2. Procedura ANAF din 16.05.2012, de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a îndeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23.05.2012. Intrare in vigoare: 23.05.2012
1. Decizie nr. 175 din 29.05.2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 31.05.2012. Intrare in vigoare: 31.05.2012
Pagina 1 din 4

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required