APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Informatii despre: noutati legislative 2013
A+ R A-
1.Norma INS de completare a declaratiei statistice Intrastat - M.O nr. 6/04.01.2013.
2. Ordinul nr. 1948 al INS privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat – M.O. nr. 6/04.01.2013.
1. Ordinul MFP nr. 1736 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale - MO nr. 32/15.01.2013.
1. OMF nr. 40 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice - MO nr. 44/21.01.2013.
1. Hotararea nr. 2 a CCF  privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013 - MO nr. 58/25.01.2013.
1. Ordonanta de urgenta nr. 3 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative - MO nr. 68/31.01.2013.
1. OG nr. 16 Ministerul Finantelor Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative - MO nr. 91/13.02.2013.
1. Ordinul ANAF nr. 184 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - MO nr. 101/20.02.2013.
1. Ordinul ANAF nr. 195 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa - MO nr. 111/26.02.2013.
1. OMFP nr. 277 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale - MO nr. 119/04.03.2013.
1. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - MO nr. 134/14.03.2013.
Pagina 1 din 3

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required