APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Informatii despre: noutati legislative
A+ R A-

Proiect de modificare a legii contabilitatii

Duminică, 26 Decembrie 2010 10:04
In data de 22.12.2010, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991.
1. Decizia nr. 61/2012 Agentia pentru implementarea proiectelor si programelor pentru Intreprinderile mici si mijlocii  privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012
1. Ordinul ANAF nr. 144/2012  pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative -  MO nr. 137/29.02.2012.
1. Ordinul MFP nr. 225  privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual - MO nr.122/20.02.2012.

2. Ordinul Ministerului Muncii,Familiei si protectiei sociale nr. 177/2012 privind
1. Metodologia ANAF de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia -MO nr.109/10.02.2012.

2. Ordinul ANAF nr.138/2012  privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale
1. Ordinul nr.110/2012, ANAF, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic – MO nr.94/06.02.2012.

2. Ordinul nr.99/2012, MFP, pentru abrogarea

 

1. Ordinul ANAF nr. 3665/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularului 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata – M.O nr. 1/03.01.2012.

2. Ordinul MFP nr. 3025 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiza si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNG a creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA –IFN in numele si in contul Statului Roman,in contul programului „Prima Casa” – M.O nr. 4/04.01.2012.

3. Ordinul MFP nr. 3026 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNG a creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA –IFN in numele si in contul Statului Roman,in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit prin finantare cu credite bancare cu garantie guvernamentala – M.O nr. 4/04.01.2012.

4. Ordinul MFP nr. 3027 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiza si de gestiune a garantiilor acordate de FNG a creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA –IFN in numele si in contul Statului Roman,in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei– M.O nr. 4/04.01.2012.

5. Ordinul MFP nr. 3028 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNG a creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA –IFN in numele si in contul Statului Roman,in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu– M.O nr. 4/04.01.2012.

6. Ordinul MFP nr. 3029 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNG a creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA –IFN in numele si in contul Statului Roman,in cadrul Programului privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor– M.O nr. 4/04.01.2012.

7. HG nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare,precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara – M.O nr. 5/04.01.2012.

8. HG nr. 65/2009 republicata privind infiintarea,organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea proiectelor si programelor pentru IMM – M.O nr. 6/04.01.2012.

9. Hotararea nr. 22/2011 a Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei nr.11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private – M.O nr. 8/05.01.2012.

10. Norma nr. 11/2011 a Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private – M.O nr. 8/05.01.2012.

 

 

1. Circulara nr. 43/2011 a BNR privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancara – M.O nr. 877/12.12.2011.

2. Hotararea nr. 262/2011 a Camerei auditorilor din Romania, privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii CAFR, personae fizice si juridice si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar – MO nr.878/13.12.2011.

3. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice – M.O nr. 883/14.12.2011.

4. Ordinul nr. 228/2011 al Autoritatii nationale pentru protectia consumatorului privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANPC nr.164/2011 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre societatile financiare bancare si nebancare – M.O nr. 884/14.12.2011.

5. Ordinul nr. 3565/2011 al ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr.2730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili – M.O nr.889/15.12.2011.

6. Ordinul nr.1183/2011 al Institutului National de Statistica privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012 – M.O nr.891/15.12.2011.

7. Ordinul nr. 3577/2011 al ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr.2731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a Municipiului Bucuresti – M.O nr.891/15.12.2011.

 

Noutati !

1. Au fost schimbate soft-urile si modalitatea de depunere a declaratiilor 100,300 si 710. Noile programe le puteti descarca de pe site-ul ANAF sectiunea Declaratii electronice-Descarcare declaratii, unde se gasesc si instructiunile necesare. Declaratiile vor fi transmise de pe portalul e-guvernare care initial era folosit doar pentru transmiterea declaratiei 112.

2. Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012 reprezentand 4,13 lei/ora.

 

 

 

 

1. Legea nr. 672/2002 republicata privind auditul public intern – M.O. nr.856/05.12.2011.

2. Ordinul nr.1252/2011 Casa nationala de pensii si alte drepturi de asigurari sociale privind aplicarea prevederilor art.XI din OG nr.30/2011 pentru modificarea si completarea legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale – M.O. nr.855/05.12.2011.

3. OMFP nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale.

 

 

4. Lege nr. 246/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii M.O. nr. 865 din 08.12.2011.

5. Decret nr. 911 /2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii – M. O. nr. 865 din 08.12.2011.

6. Lege nr. 240 /2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare – M. O. nr. 864 din 08.12.2011.

7. Decret nr. 902 /2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii – M.O. nr. 864 din 08.12.2011.

8. Decret nr. 905 /2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare – M.O. nr. 864 din 08.12.2011.

9. Lege nr. 238 /2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism – M.O. nr. 861 din 07.12.2011.

10. Decret nr. 903 /2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism – M.O. nr. 861 din 07.12.2011.

11. Ordonanta de urgenta nr. 110 /2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale – M.O. nr. 860 07.12.2011.

 

Noutati!

1. Pe site-ul Ministerului Muncii veti gasi un Proiect privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale.

2. Pe site-ul Inspectiei Muncii veti gasi versiunea actualizata a Revisal 5.0.8 prin care HG 500/2011 este modificata de HG 1105/2011.

3. Conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat, incepand cu 01.01.2012 salariul minim brut pe tara garantat in plata va fi de 700 lei.

4. Au fost schimbate soft-urile si modalitatea de depunere a declaratiilor 100,300 si 710. Noile programe le puteti descarca de pe site-ul ANAF sectiunea Declaratii electronice-Descarcare declaratii,unde se gasesc si instructiunile necesare. Declaratiile vor fi transmise de pe portalul e-guvernare care initial era folosit doar pentru transmiterea declaratiei 112.

 

 

 

1. Regulamentul nr. 27/2011 al BNR pentru modificarea art.18 din Regulamentul BNR nr.24/2011 privind creditele destinate persoanele fizice – M.O. nr.842 / 28.11.2011.

 

2. Ordinul nr. 9129/2011 al ANAF privind abilitarea unor birouri vamale si directii judetene si a mun.Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale de a efectua formalitati vamale cu plante,substante si preparate stupefiante si psihotrope – M.O. nr. 846 / 29.11.2011.

 

3. Decizia nr. 1426/2011 a Oficiului national de prevenire si combatere a spalarii banilor pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art.18 din OUG nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale,precum si a formularului pentru raportarea persoanelor,entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul OUG nr.202/2008privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale – M.O. nr.849 / 30.11.2011.

 

 

 

Pagina 1 din 10

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required