APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Participa » Sponsorizeaza!
A+ R A-

Sponsorizeaza!

Email Imprimare PDF

 

 

Conform legii 34/ 1994  art. 1 sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.

 

FACILITATI PENTRU SPONSORI CONFORM CODULUI FISCAL 

·                                              PERSOANE JURIDICE

Pentru societatile comerciale cheltuielile cu sponsorizarea sunt definite ca fiind nedeductibile intrucat se scad din impozitul pe profit, conform cu art. 21 alin 4) lit p), fara a depasi insa 3 la mie din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit.

Art. 21 alin 4) lit p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:  

1) 3 la mie din cifra de afaceri;  
2) 20% din impozitul pe profit datorat.
 

 

·                                             PERSOANE FIZICE CARE TIN CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA

Cheltuielile cu sponsorizarile sunt deductibile pentru persoanele fizice care tin contabilitatea in partida simpla.  Limitarea acestor cheltuieli este  stabilita de  art. 48 alin 5 lit. a), respectiv de 5 %  din rezultatul diferentei intre venitul brut si cheltuielile deductibile altele decat cele cu sponsorizarea.

Art. 48 alin 5 lit. a),cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6)

(6) Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.

 

 

Descarca contractul de sponsorizare intre PF si APEC(doc)

 

Descarca contractul de sponsorizare intre PJ si APEC(doc)

 

 


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required